Sau khi có website mới https://nhatquangorder.com , Nhật Quang nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ những khách hàng thân yêu. Nhật Quang đã xây dựng chính sách cọc cứng để hỗ trợ các khách hàng thân thiết có thể mua hàng một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Các khách hàng khi đã có lịch sử mua hàng nhiều tại Nhật Quang trong những năm qua với công nợ tài chính tốt sẽ được hưởng chính sách cọc cứng.

Định nghĩa "Cọc cứng": Cọc cứng là số tiền khách hàng đặt cọc và giữ nguyên tại Nhật Quang để tránh việc phải chuyển tiền nhiều lần đặt cọc cho từng đơn hàng lẻ. Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ số tiền của các đơn hàng đã đặt mà không trừ vào khoản cọc cứng này.

Một số quy định về cọc cứng:

- Cọc cứng tại Nhật Quang tối thiểu là 500.000 vnd. Khi có cọc cứng, khách hàng sẽ được mua hàng tối đa bằng 10 lần số tiền cọc cứng.

(Ví dụ: Cọc cứng của khách hàng là 500.000vnd, khách hàng có thể mua hàng với giá trị tối đa 5.000.000vnd)

- Khi số tiền của các đơn hàng đang mua, đã mua, chưa thanh toán tại shop vượt quá giá trị tối đa (trong ví dụ là 5.000.000 đồng, nhưng tổng giá trị các đơn của khách là 5.500.000 vnđ), cọc sẽ được trừ vào số dư tài khoản. Nếu số dư tài khoản không đủ, khách hàng sẽ không được đặt thêm hàng. Lúc này muốn đặt thêm hàng khách hàng phải thanh toán công nợ hoặc nạp thêm tiền vào tài khoản.

- Khi muốn đặt cọc cứng tại Nhật Quang, quý khách thực hiện " Yêu cầu nạp tiền" và chuyển khoản như bình thường sau đó thông báo với nhân viên shop rằng muốn chuyển số tiền đó thành cọc cứng hoặc ghi chú tại nội dung chuyển khoản thêm phần " chuyển tiền làm cọc cứng" để kế toán dễ dàng nhận biết.

- Khi đã được hưởng chính sách cọc cứng, sau khi cọc đơn hàng quý khách có thể ấn luôn đặt cọc, đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái "Đơn đã đặt cọc" và sẽ được tiến hành mua hàng

- Khi đơn hàng của khách hàng vi pham chính sách lưu kho tại Nhật Quang ( Những đơn hàng để quá thời gian 1 tháng không thanh toán công nợ), Nhật quang sẽ tiến hành trừ phần cọc cứng của khách hàng và thanh lý hàng hoá. Nhật Quang không có bất kì trách nhiệm hoàn lại cọc cứng trong trường hợp này.

- Khi khách hàng không còn nhu cầu mua hàng tại Nhật Quang và yêu cầu hoàn cọc, shop có nghĩa vụ hoàn lại 100% tiền cọc cứng cho khách hàng.