Chính sách lưu kho Nhật Quang

  • Do tính chất của từng nhà cung cấp là khác nhau nên thời gian đặt hàng, thời gian vận chuyển của mỗi nhà cung cấp là khác nhau. Cùng một đơn hàng khách hàng đặt trong cùng một ngày có thể về trong nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy Nhật Quang cho phép khách hàng để lại “chờ hàng“các đơn đặt gần nhau để ship chung một lần nhưng không được vượt quá ba lần “chờ hàng”.
  • Khi đơn “chờ hàng” vượt quá 3 lần, Nhật Quang xin phép không chịu trách nhiệm với những sự mất mát nếu có xảy ra. Vì Nhật Quang không tính phí lưu kho nên khách hàng hết sức thông cảm, cố gắng hoàn tất nghĩa vụ tài chính để nhận hàng.
  • Hàng hóa khi đã đủ đơn hàng của khách hàng, nhưng Nhật Quang liên lạc nhiều lần với khách hàng không được, hoặc khách hàng để lâu không thanh toán đủ tiền cho đơn hàng đó. Nhật Quang xin phép chỉ giữ đơn hàng cho khách hàng với thời gian là dưới một tháng. Sau một tháng, Nhật Quang sẽ thực hiện việc thanh lý đơn hàng mà không cần thông báo với khách hàng đó.
  • Khi tiến hành thanh lý đơn hàng, Nhật Quang không có bất kỳ trách nhiệm nào với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc kể cả cọc thường hay cọc cố định.
  • Đối với các đơn hàng đã đủ điều kiện tài chính, đơn hàng đã được ship đi, nhưng khách hàng lại không nhận với bất kỳ lý do nào, khách hàng đều phải đền bù khoản phí hoàn đơn do bên vận chuyển quy định. Sau khi khách hàng đã tiến hành đền bù khoản phí hoàn đơn, Nhật Quang mới tiến hành ship đơn hàng cho khách lần tiếp theo.