Sau khi quý khách đã add đơn thành công lên web https://nhatquangorder.com và nạp tiền vào tài khoản. Bước tiếp theo chính là đặt cọc cho đơn hàng muốn mua. Hiện trên https://nhatquangorder.com có 2 cách đặt cọc đơn hàng:

1. Cọc tạm

2. Cọc từng đơn như bình thường 

 

Cách 1: Cọc tạm.

Thế nào gọi là cọc tạm?  Cọc tạm chính là hình thức rút ngắn các bước để đặt hàng nhanh hơn. Sau khi quý khách add đơn thành công sẽ hiện trạng thái " Đơn mới" và có chữ " Cọc tạm" 

Nếu ấn vào chữ " Cọc tạm" sau khi quý khách làm lệch nạp tiền, shop đã duyệt tiền vào tài khoản thì trạng thái đơn mới sẽ chuyển sang luôn " Chờ xử lý" là chuẩn bị mua hàng luôn.

Quý khách nên dùng nút " Cọc tạm" nếu đã chắc chắn muốn mua đơn hàng đó, vì nếu đã chuyển sang trạng thái " Chờ xử lý" hoặc " đã đặt hàng" quý khách sẽ không đổi hay hủy đơn được nữa.

 

Cách 2: Cọc bình thường từng đơn hàng.

Sau khi quý khách add đơn thành công sẽ hiện như bảng ở trên, quý khách không ấn vào nút cọc tạm để nguyên các đơn bình thường. Khi tiền có trong ví quý khách muốn đặt hàng cho đơn hàng nào thì ấn vào đơn hàng đó.

Khi đơn mới quý khách add đơn xong mà bên shop check có sai sót shop sẽ sửa luôn và note lại thông tin chờ khách xác nhận

Khi khách muốn xem đơn hàng sai gì thì di chuyển con chuột để vào biểu tượng tích màu xanh sẽ hiện lên lỗi sai, lỗi sai ví dụ sẽ là sai giá, sai thuế, sai % giảm giá,...

Khi khách hàng đồng ý mua với giá hiện thị mà shop đã sửa lại thì Click vào biểu tượng tích xanh trạng thái sẽ chuyển sang chờ cọc

 Nhật Quang sẽ kiểm tra lại thông tin đơn hàng, nếu đơn hàng không có sai sót gì về giá tiền, tỷ lệ % giảm giá, đầy đủ thông tin size màu… đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái là ‘’Chờ cọc ‘’

Khi có số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số tiền cần đặt cọc thì đơn hàng sẽ có thêm nút ‘’Đặt cọc‘’. Quý khách click vào nút “Đặt cọc” để xác nhận cọc cho đơn hàng muốn mua. Quý khách có thể đặt cọc riêng lẻ cho từng đơn, hoặc đặt cọc nhanh cho nhiều đơn bằng cách ấn nút “Đặt cọc tất cả các đơn”.

Trong các đơn của quý khách, đơn nào đã đươc đặt cọc bên shop sẽ xử lý đơn đó, còn đơn không đặt cọc vẫn còn nguyên trạng thái "Đơn mới", quá thời gian quy định là 4 ngày đơn hàng sẽ tự động bị hủy. 

Sau khi đặt cọc xong cho đơn hàng đó sẽ được chuyển trạng thái sang ‘’Đang xử lý ‘’ - lúc này bên shop sẽ tiến hành mua hàng theo đơn của quý khách và tiền cọc sẽ bị trừ vào số dư tài khoản

Khi shop đã mua hàng xong đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái ‘’Đã đặt hàng‘’  Hàng order sẽ về sau tầm 3 tuần tính từ ngày đặt hàng. 

Khi đơn hàng ở trạng thái " Chờ xử lý" hoặc " Đã đặt hàng"  không sửa được đơn hàng.