Chú ý:

Muốn thực hiện được chức năng " RÚT TIỀN" trong tài khoản thì bắt buộc trong tài khoản quý khách phải dương tiền và đã thanh toán hết số tiền hàng đã mua. 

Quý khách muốn rút tiền làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản - vào phần tài khoản của quý khách

Sau khi ấn vào " Hình người " - tài khoản của quý khách chọn phần lịch sủ giao dịch 

 

Bước 2: Sau khi vào lịch sủ giao dịch, có một bảng chi tiết

Trên bảng có hiện thị số tiền còn dư, chỉ có thể rút số tiền nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản 

 

Bước 3: Ấn vào nút "RÚT TIỀN" sẽ hiện ra bảng để quý khách điền thông tin tài khoản

Quý khách điền thông tin tài khoản muốn chuyển lại tiền vào bảng kia, sau đó ấn nút " Gửi yêu cầu rút tiền".

Shop đều xử lý các lệnh rút tiền các ngày làm việc trong tuần.