HƯỚNG DẪN SỬA ĐƠN hoặc HUỶ ĐƠN HÀNG tại NHATQUANGORDER.COM

Khách hàng có thể chủ động Sửa / Huỷ đơn khi đơn ở trạng thái ĐƠN MỚI

 

  1. Vào mục ĐƠN HÀNG CỦA TÔI
  2. Tìm đơn hàng ở trạng thái ĐƠN MỚI
  3. Click nút SỬA ĐƠN nếu muốn sửa đơn / hoặc nút HUỶ ĐƠN nếu muốn huỷ đơn.

Khách hàng không thể Sửa / Huỷ đơn khi đơn đã ở trạng thái ĐÃ ĐẶT HÀNG.