HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG

 

Quý khách muốn đặt hàng đầu tiên phải " Đăng nhập" tài khoản trước. Sau khi " Đăng nhập" mới tạo được đơn hàng. 

Khi muốn đặt đơn hàng quý khách click vào nút “Đặt hàng” bên góc phải sẽ hiện ra 1 bảng dữ liệu, điền các dữ liệu cần thiết vào ô hiện thị.

  • Link sản phẩm: Copy link sản phẩm cần mua paste vào ô link sản phẩm.
  • Giá bán: điền giá yên hiện thị trên web 
  • Kích thước: điền size cần mua 
  • Mã màu: điền mã mầu cần mua 
  • Số lượng: điền số lượng cần mua.
  • Ô chưa thuế, có thuế chọn theo từng hãng sản phẩm. 
  • Mô tả: Bạn cần mô tả thêm gì viết vào đó để shop biết và mua hàng.

Khi đơn mới quý khách add đơn xong mà bên shop check có sai sót shop sẽ sửa luôn và note lại thông tin chờ khách xác nhận.

 Khi quý khách add đơn mới đã thành công, sẽ hiện có nút " CỌC TẠM" , đây là 1 hình thúc cọc nhanh để đặt hàng. Sau khi ấn nút " Cọc tạm" quý khách làm lệch " Nạp tiền "bên shop check xong đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái " Chờ xử lý " luôn mà quý khách không cần quay lại ấn vào nút " Đặt cọc" như bình thường

Khi khách muốn xem đơn hàng sai gì thì di chuyển con chuột để vào biểu tượng tích màu xanh sẽ hiện lên lỗi sai, lỗi sai ví dụ sẽ là sai giá, sai thuế, sai % giảm giá,...

Khi khách hàng đồng ý mua với giá hiện thị mà shop đã sửa lại thì Click vào biểu tượng tích xanh trạng thái sẽ chuyển sang chờ cọc

Quý khách sau khi tạo đơn mới thành công trên trang web nhatquangorder.com, trạng thái đơn hàng sẽ là ‘’ Đơn mới’’. Nhật Quang sẽ kiểm tra lại thông tin đơn hàng, nếu đơn hàng không có sai sót gì về giá tiền, tỷ lệ % giảm giá, đầy đủ thông tin size màu… đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái là ‘’Chờ cọc ‘’