Như quý khách đã biết, số đơn của quý khách có thể chia thành nhiều đợt hàng về. Mỗi đợt hàng này sẽ đều được đóng gói thành kiện hàng. Vì vậy quý khách có thể theo dõi tình trạng của các kiện hàng một cách dễ dàng. 

Mỗi kiện hàng đều có các nội dung chi tiết như số lượng sản phẩm, số tiền đã thanh toán, tổng tiền hàng, số tiền cần thanh toán và tình trạng của kiện hàng. Khi đơn hàng đang giao cho bên ship tình trạng sẽ là "Kiện đủ điều kiện ship", còn khi đã giao cho ship trạng thái là "Đã giao hàng", còn khi đơn hàng đang chờ ghép sẽ hiện là trạng thái "Chờ ghép"

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi từng cột có thông tin cụ thể như "Mã kiện", "Ngày đóng gói", "Số lượng", "Cân nặng", "Tiền tổng đợt hàng", "Tiền cần thanh toán",...

Với các kiện hàng có số lượng nhiều hơn 2 món, quý khách có thể theo dõi chi tiết xem kiện hàng này gồm những sản phẩm gì bằng cách bấm vào mã kiện có màu xanh ( PK-24 ). Toàn bộ sản phẩm trong kiện sẽ được hiện ra