Quy Trình Đặt Hàng Order trên Website: nhatquangorder.com

B1. Khách add đơn hàng trên web Nhatquangorder *xem thêm Hướng dẫn tạo đơn hàng

Sau khi add, đơn hàng ở trạng thái Đơn mới *xem thêm Trạng thái đơn hàng

Khách Nhấn nút CỌC TẠM nếu chốt mua đơn đã add để được lược bỏ Bước 5, đơn hàng sẽ được mua nhanh hơn.

B2. Nhật Quang kiểm tra đơn hàng

Các nội dung kiểm tra: Link sản phẩm, giá sản phẩm, size, màu, thuế. Trong trường hợp khách điền thông tin đúng, đơn hàng sẽ được đổi sang trạng thái CHỜ CỌC 

Trong trường hợp thông tin chưa chuẩn, Nhật Quang sẽ sửa lại đơn, và đơn hàng về trạng thái CHỜ XÁC NHẬN, khách hàng vui lòng xác nhận nội dung Nhật Quang sửa lại để đơn sang trạng thái CHỜ CỌC.

Thời gian kiểm tra đơn hàng trung bình là 30p từ khi khách cho đơn lên hệ thống thành công.

Nếu muốn sửa / huỷ đơn hàng, khách hàng có thể tham khảo tính năng SỬA / HUỶ đơn

B3. Khách tạo lệnh Nạp tiền vào ví *thời gian tiền vào ví được rút ngắn

Khách tạo lệnh Nạp tiền trên hệ thống Nhật Quang theo hướng dẫn

Khách chuyển khoản với nội dung chuyển khoản khớp với nội dung do hệ thống tạo ra.

B4. Nhật Quang xác nhận số tiền

Nhận được tiền với nội dung chuyển khoản khớp với nội dung do hệ thống tạo ra, kế toán sẽ nhấn nút xác nhận và tiền vào ví khách luôn.

Trong trường hợp khách không tạo lệnh nạp tiền, sau khi chuyển khoản, khách vui lòng nhắn lại nội dung chuyển khoản cho team. Team tiếp nhận sẽ báo nội dung chuyển khoản của khách cho kế toán và tạo lệnh trên hệ thống thay cho khách.

Kế toán xác nhận số tiền đã nhận và nạp tiền vào ví cho khách.

B5. Nhật Quang xác nhận với khách đơn hàng khách cần mua

Nếu khách nhấn CỌC TẠM trong phần quản lý đơn hàng cho các đơn mà khách chốt mua, thì bước 5 được bỏ.

B6. Nhật Quang tiến hành gom / đặt hàng với người bán bên Nhật